سخن مدیر گروه

گروه کارخانجات زیتون آرشیا با هدف ایجاد یک سازمان فراگیر جهت تغییر نگاه باغداران- تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نسبت به میوه الهی زیتون با اولین شرکت در سال ۱۳۸۳ پا به عرصه کار و تلاش در کشور گذاشت و به سرعت در عرض ده سال توانست با چهار شرکت و ۴۰۰ نفر مدیر و کارکنان و مصرف کنندگان فهیم و خوش ذائقه ایرانی به اهداف ده ساله خود برسد تا این باور خود را متجلی سازد که در سایه خردورزی ، پویایی، نوآوری و تامین رضایت مصرف کنندگان می توان سازمانی جهانی شد و برای پرچم پر افتخار ایران عزیز افتخاری دیگر آفرید و بر این مهم امیدواریم، چرا که آموخته ایم ساختن ارزش است، تولید عبادت و آبادانی اصلی ترین نیاز امروز وطن.
علیرضا نبی
مدیر گروه کارخانجات زیتون آرشیا

© All Right Reserved arshiaolive.com . Design by AFARID .