نقش تلخی زیتون در سلامت انسان

زیتون منبع غنی از اسیدهای چرب غیر اشباع با یک و دو پیوند دوگانه، آنتی اکسیدان ها و ویتامین ها می باشد. اولئوروپین مهمترین گلیکوزید و عامل اصلی طعم تلخ در میوه های زیتون نارس و فرایند نشده می باشد. به طور شیمیایی اولئوروپین تاثیرات مفیدی روی سلامت انسان دارد مانند خواص آنتی اکسیدانی، آنتی آتروژنیک، ضد سرطان، ضد التهاب و خواص ضد میکروبی.  مشخص شده است که اولئوروپین مانع کم خونی موضعی بوده و اثر محافظت کنندگی روی قلب و سلول های عصبی دارد که در جلوگیری از بیماریهایی مانند آلزایمر و پارکینسون موثر است.

ترکیبات فنلی در تمام قسمت های گیاه وجود دارند، اما ماهیت و غلظت آنها در نمونه های مختلف بسیار متفاوت است. به طور کلی اولئوروپین برجسته ترین ترکیب فنولی موجود در میوه و برگ زیتون است که میزان آن ممکن است به mg/g 140در ماده خشک پایه میوه زیتون تازه و جوان  و mg/g 60-90 ماده خشک در برگ ها برسد.

در طی رشد میوه زیتون معمولا سه فاز متفاوت وجود دارد:

فاز رشد ، که با انباشته شدن الئوروپین همراه است. فاز سبز شدن که همراه با کاهش میزان کلروفیل و الئوروپین است. فاز سیاه شدن که با پدیدار شدن آنتوسیانین ها و کاهش الئوروپین همراه است.

بنابراین میزان الئوروپین در مراحل اولیه بسیار زیاد است و در میوه های جوان ممکن است به ۱۴% ماده خشک برسد.

Ø      اثر محافظتی بر روی قلب

نقش محافظتی اولئوروپین روی قلب از طریق خواص آنتی اکسیدانی ، ضد التهابی، ممانعت از تجمع پلاکت ها و خواص رگ گشایی اعمال می شود.

Ø      فعالیت آنتی اکسیدانی

توان آنتی اکسیدانی بالای  اولئوروپین با ممانعت از اکسیداسیون لیپو پروتئین با دانسیته پایین (LDL) و جذب رادیکال های آزاد توسط آن اعمال می شود.

Ø      اثر ضد التهابی

Ø      اثر ضد تصلب  شرایین

Ø      اثر کاهش فشار خون

Ø      اثر ضد تجمع پلاکت ها

ترکیبات فنلی زیتون مانع از تجمع پلاکت ها و شکل گیری ایکوزانوئید می شوند. ترکیبات فنلی مانع آزاد شدن ATP- پلاکت و تجمع پلاکت ها شده است.

Ø      اثر محافظتی روی سلول های عصبی

مشخص شده که هنگامی که پروتئینی به نام آمیلوئید بتا در سلول های عصبی تجمع پیدا می کند زوال حافظه در بیماران مبتلا به آلزایمر آغاز می شود. تاثیر اولئوروپین با کاهش یا جلوگیری از تجمع آمیلوئید بتا ارزیابی می شود.

Ø      اثر ضد میکروبی

© All Right Reserved arshiaolive.com . Design by AFARID .