گروه کارخانجات آرشیا

معرفی گروه کارخانجات زیتون آرشیا زمینه فعالیت : زیتون، روغن زیتون و فرآورده های آن

نام مدیر گروه : دکتر علیرضا نبی

تعداد پرسنل گروه: ۴۰۰ نفر

تعداد کد محصول: ۳۹ کد

سال ۱۳۸۳ شروع به کار شرکت تحول چاشنی توس با ظرفیت اسمی ۳۰۰ تن در سال در فاز ۲ شهرک صنعتی توس مشهد

سال ۱۳۹۳ شروع به کار شرکت ارمغان چاشنی توس با ظرفیت اسمی ۲۰۰۰ تن در سال در زمینه تولید و بسته بندی انواع روغن، زیتون، زیتون پرورده در فاز ۱ شهرک صنعتی توس مشهد

سال ۱۳۹۳ شروع به کار شرکت زرین آرشیا گلستان با ظرفیت اسمی ۲۰۰۰ تن در سال در زمینه مدیریت باغات و فرآوری زیتون فرآوری زیتون در شهرک صنعتی گلستان

سال ۹۴ شروع به کار شرکت نگین آرشیا بارثاوا در زمینه توزیع مویرگی محصولات تولیدی گروه در کشور در فاز ۱ شهرک صنعتی توس مشهد

 

© All Right Reserved arshiaolive.com . Design by AFARID .