روغن زیتون

Olive Oil

ارزیابی کیفیت روغن زیتون از دیدگاه تجاری و تغذیه ای بسیار اهمیت دارد. طبق استانداردهای موجود، روغن زیتون به درجه های مختلف کیفی تقسیم می شود. ویژگی های تغذیه ای انواع روغن زیتون با هم متفاوت هستند، به طوری که بیشترین خاصیت تغذیه ای مربوط به روغن زیتون فرابکر، مرغوبترین نوع روغن زیتون است.

روغن زیتون بر اساس کیفیت به صورت زیر طبقه بندی می گردد:

. روغن زیتون طبیعی فرابکر

. روغن زیتون طبیعی بکر

. روغن زیتون طبیعی معمولی

. روغن زیتون تصفیه شده

از طرف دیگر شرایط اقلیمی منطقه کاشت بر ترکیبات روغن زیتون و در نتیجه کیفیت روغن تولید شده موثر هستند. از آنجایی که زیتون در استان های مختلف ایران کشت می شود، ساختار شیمیایی و در نتیجه خواص کیفی متفاوتی دارد و آگاهی از این تفاوت ها برای مصرف کنندگان ضروری است.

انواع روغن زیتون بر اساس ویژگی های شیمیایی و حسی آن شناخته می شوند و ارزیابی این ویژگی ها به آزمایشگاه تخصصی و افراد متخصص نیاز دارد. روش ارزیابی ویژگی‌های حسی روغن زیتون، یکی از راه های شناسایی کیفیت انواع روغن زیتون بکر است.

ارزیابی حسی روغن زیتون

روغن زیتون فرابکر از نظر حسی باید 3 ویژگی  مثبت زیر را داشته باشد:

1- طعم میوه ای (fruitiness): بعضی از طعم های میوه ای که شما ممکن است در روغن زیتون فرابکر حس کنید عبارتند از طعم چمنی، مغزهای خوراکی، سیب، گوجه فرنگی، موز، میوه های گرمسیری، میوه های هسته دار

2- طعم تلخی (bitterness): این طعم در طرفین زبان به شدت حس می شود و بسته به رقم زیتونی که از آن روغن تهیه شده است فرق می کند.

3- طعم تند و سوزاننده (pungency): این طعم در انتهای گلو احساس می شود و گاهی اوقات می تواند باعث سرفه های سبک شود.

 
 

ساعات کار

شنبه تا پنج شنبه ۷:۳۰ الی ۱۵

آدرس

مشهد: فاز یک شهرک صنعتی ، خیابان تلاش شمالی ۵/۴ ، پلاک ۲۵۸

تهران: سی متری جی، (شهید علی بختیاری)، پلاک۶۵۶، واحد همکف

گلستان: شهرستان مینودشت، شهرک صنعتی مینودشت

تلفن تماس

۰۵۱۳۵۴۱۰۲۹۱